Karbono aztarna

Karbono-aztarna gizakiak sortzen dituen berotegi-efektuko gasen isuri kopurua da eta CO2 tonatan neurtzen da.

Enpresen kasuan, haien karbono aztarna aztertzeak ahalbidetzen du produkzio-kate osoan edo produktuaren edo zerbitzuen bizi-zikloan emisio-iturri nagusiak identifikatzea. Karbono Aztarna kudeatzeko eta murrizteko sistema bat edukitzeak arriskuak saihesten eta aukerak aprobetxatzen lagunduko du.

Onurak:

  • Karbono isuriak murrizteko gai diren puntuak aztertzea
  • Kostuak aurreztea
  • ngurugiroarekiko jasangarriagoa den produktu edo zerbitzu bat lortzen da
  • Markaren irudia indartzea
  • Lehiaren aurrean bereizteko elementu gisa balio du.
Informazioa eskatu