Antolakuntza-diagnostikoa

Kudeaketa, kalitate, entrega, ingeniaritza eta produkzio arloen egoeraren ebaluazioa/auditoria. Zerbitzu honen oinarrizko helburua da kudeaketa operatiboaren kontrol-sistema eta etengabeko hobekuntza bat diseinatzea eta ezartzea, erabakiak hartzeko informazio onena ahalbidetzen duena, erakundeen lehiakortasunaren barne-faktoreak egonkortzen dituena, bere jarduera operatiboaren plangintza eta programazio optimoa ahalbidetzen duena. Produkzio-funtzioaren eraginkortasun- eta produktibitate-maila kontrolatzea eta enpresaren barruan etengabeko hobekuntza-sistema bat ezartzeko oinarria izatea.
 • Egungo egoeraren diagnostikoa. Hobekuntza aukeren identifikazioa.
 • Eboluzioaren bide-orriaren garapena.
 • Proiektuaren planaren garapena. Proiektuaren plana, lehentasunak ematea, epe labur, ertain eta luzerako plangintza.
 • Adierazleen diseinua eta planaren aurrerapena kontrolatzeko panela. Neurtu eta hobetu.
 • Hobekuntza proiektuak/ekintzak gauzatzea: prozesuak, antolaketa, prestakuntza, lean management, etengabeko hobekuntzaren kultura, teknologia…
 • Erabateko kalitatea (Kalitatea kudeatzeko tresnak)
 • Beste batzuk (Berrikuntza, ABC Costing,…)

Egungo sistema eragilearen balio-analisia:

 • Lan-prozesuak
 • Arauak
 • Plangintza eta programazio sistemak.
 • Kudeaketa kontrolatzeko sistemak.

Prozesu operatiboen eraginkortasunaren hobekuntza / Kalitate estandarrak ezartzea:

 • Kalitate-irizpide optimoak eta homogeneoak
 • Lan-prozedura optimizatu berria.
 • Estandar berriak ezartzea – daudenak egokitzea.

Plangintza eta programazio sistema operatibo berri baten diseinua:

 • Eskariaren analisia.
 • Sistemaren tamaina. Karga – Edukiera.
 • Plangintza eta programazio irizpideak eta tresnak.
 • Zargen esleipena eta kontrola.

Kudeaketa kontrol sistema eta etengabeko hobekuntza:

 • Adierazleak, helburuak eta neurketa sistemak: Aginte-koadroa.
 • Panelak eta kontrol-bileren prozedura.
 • Erantzukizunak ezartzea.
 • Neurri zuzentzaileak eta prebentiboak.
Informazioa eskatu