Antolakuntzaren Kultura Eraldaketa

Erakunde baten kultur aldaketak eraldaketa bat egitea dakar, non pertsonak erdigune bilakatzen diren eta konfiantzan oinarritutako proiektu partekatu bat aurrera eramatea lortzen dugun. Horrek guztiak ingurune erakargarriak sortzea esan nahi du, non talentua erakartzeko eta atxikitzeko gai garen.Eraldaketa-prozesu honek aldez aurretiko analisia behar du, eta, oro har, ekintza-eremu asko azaleratzen dituena, zeinetan hobekuntzak gauzatu daitezkeen, hauek ekarriko dutenak:

 • Pertsonak erdigunean jartzen dituzten eta ezagutzak eta esperientziak partekatzera zuzendutako antolakuntza-harreman forma berriak diseinatzea eta garatzea.
 • Erakundeko pertsonen partaidetza sustatzea kudeaketan, helburuak eta emaitzak lortzerakoan, antolakuntza-forma berrien eta kudeaketa-sistema aurreratuen bidez.
 • Inplikazio handiagoa, pertenentzia sentimendua, inplikazioa, pertsonen ongizatea, autogarapena; eta, beraz, enpresa-jardueraren jarraipena bermatzea.
Laburbilduz, elkarrekiko balio ekarpena duten proiektuak dira: pertsona eta enpresa. Behin azterketa hori guk edo enpresak berak eginda, hobekuntza-arloen eta enpresa motaren arabera oso neurrira lan egin dezakegun arlo ugari daude. Hemen horietako batzuk aurkezten ditugu:

Lidergoa

Emaitza positiboak dituen eraldaketa kulturala lortzeko, oso garrantzitsua da zuzendaritzak lidergoa egiteko duen gaitasuna garatzea, pixkanaka beste arlo batzuetara zabalduz, lidergo partekatua eta hedatua lortzeko.Enpresa baten lidergo estiloa arrakastaren isla da. Nahiz eta, momentuz, estilorik onena zein den jarraibide zehatzik ez dagoen, badaude jarraitzen ditugun estrategien edo lortu nahi ditugun helburuen arabera aplika ditzakegun hainbat. Erakunde bakoitzak bere lidergo estiloa sortzen du hobetzeko aukerak beti begi-bistan eta bertatik ikasteko bere ibilbidea aztertzeari utzi gabe.
 • Langileen profila hobetzea, haien potentziala garatuz
 • Lan-giroa hobetzea, zuzendarien eta langileen arteko harreman hobea sortuz.
 • Erakundearen barruko komunikazioa hobetzea.
 • Talde-lanerako ingurugiroa hobetzea.
 • Ezarritako helburuak betetzea erraztea.
Gaitasun hauek lantzen ditugu: prestakuntza, tutoretza edo coaching-a.
Pertsonen kidetasun-sentimendua areagotzea lortzen duten mekanismoak definitzea eta garatzea da honako hauen bidez:
 • Talde-dinamikak sortzea, estrategia modu parte-hartzailean definitzeko eta denak inplikatzeko helburuak eta lortutako emaitzetan. Oso garrantzitsua da lortzen ari diren lorpenak jakinaraztea, emaitza globaletarako bakoitzaren lanaren garrantzia agerian utziz.
 • Norberaren autonomia, talde-lana, jardueren jarraipena eta emaitzetan parte-hartzea bultzatzen duten kudeaketa sistema parte-hartzaile eta pluralak ezartzea.
 • Pertsonen eta taldeen errendimenduaren ebaluazioa, haien funtzioek erakunde osoaren ildo estrategikoak lortzeko duten garrantzia aintzat hartuta.
Gatazkaren eremuak edo arrazoiak identifikatzea eta horien tratamendua bitartekaritza, arbitraje, negoziazio eta kontsultaren bidez.

Barne komunikazioa:

Garrantzitsua da beharrezko prozedurak zehaztea, erakundeko pertsona guztien arteko komunikazioa ahalik eta eraginkorrena izan dadin, abantailak lortuz, hala nola produktibitatea handitzea, pertsonen fakturazioa gutxitzea, gogobetetasuna areagotzea, bikoiztasunak ezabatzea, etab. Hau guztia honako prozesu hau ezarriz lortzen dugu:
 • Barne komunikazioaren auditoria: enpresa barruan dauden komunikazio-mekanismoak aztertzen ditugu, hobekuntza-arloak edo orain arte egindako akatsak detektatzeko. Hemendik aurrera helburuak zehazten ditugu dagozkien adierazleekin.
 • Planaren helburuak lortzeko ekintza plana.
 • Ebaluazioa eta hobekuntza. Adierazleen ebaluazioa eta hobekuntzak ezartzea. Prozesu hau ziklikoki egin behar da.
Informazioa eskatu