Prestakuntza-beharren diagnostikoa

Prestakuntza planak egituratzeko eta garatzeko gidatzen gaituen prozesua da, zeintzuk diren detektatuz. Enpresaren barruko prestakuntza enpresa-errealitatera egokitu nahi da eta erakundearen diagnostikoarekin hasten da -gaur egungo egoeran eta etorkizun hurbilerako orientazioan- eta inpaktuaren ebaluazioarekin amaitzen da, ikaskuntzak gauzatu ondoren. Erakundean Etengabeko Hobekuntzaren printzipioak aplikatzeko prozesu nagusia da.

Prestakuntza-prozesua:

 • Prestakuntza-beharren diagnostikoa.
 • Diseinua eta plangintza.
 • Prestakuntza-ekintzak gauzatzea.
 • Lantokian aplikazioa.
 • Ebaluazioa.
 • Etengabeko hobekuntza.

Prozesuaren faseak:

 • Sarrera eta plangintza.
 • Elkarrizketetarako eta bileretarako pertsonen kontzentrazioa
 • Biltzeko dokumentazioa zehaztea.
 • Esku-hartzearen planifikazio zehatza.
 • Elkarrizketetarako, bilerak eta galdetegietarako gidoiak garatzea.
 • Beharren azterketak: informazio bilketa.
 • Elkarrizketak
 • Topaketak
 • Zuzeneko behaketa
 • Galdetegiak
 • Prestakuntza-beharren azterketa eta detekzioa prestatzea.
 • Azterketa dokumentala
 • Bildutako informazioaren sistematizazioa
 • .«Beharren azterketa eta detekzioa» Dokumentua prestatzea.
 • Analisiaren baliozkotzea.
 • Zuzendaritzarekin lan saioa.
 • Prestakuntza-plana prestatzea.
 • Ekintza ezberdinen zehaztapenak.
 • Ekintzak lerro estrategikoekin lerrokatzea.
 • Zuzendaritzarekin lan saioa.
 • Lehentasuna eta behin-behineko plangintza.
 • Aurrekontuaren aurreikuspena
 • «Prestakuntza Plana» dokumentua prestatzea.

Onurak:

 • HR Sailaren deskongestioa
 • Prestakuntza Planaren ezarpenaren ziurtapena.
 • Pertsonei autodidakta izatea eta zeregin bakoitzerako behar baino denbora gehiago erabiltzea eragotzi.
 • Ezagutza eta trebetasun pertsonalak lanpostu bakoitzerako behar diren gaitasunetara egokitzea.
 • Ekintza bakoitzerako ahalik eta finantzaketarik handiena lortzeko beharrezko dokumentazio guztia eguneratuta edukitzea.
 • Enpresan ezarritako kalitatea kudeatzeko sistemen prestakuntzarekin lotutako dokumentazio guztia eguneratuta edukitzea.
 • Prestakuntza erakundearen estrategiarekin bat etortzea.
 • Saileko eta helburu pertsonalak erakundearen ildo estrategikoekin lerrokatzea.
 • Etorkizuneko liderrak eta langile espezializatuak garatzea.
 • Erakundeko pertsonen aldetik konpromiso handiagoa sortzea.
Informazioa eskatu