Berdintasun Plana

R.D. 901 /2020, urriaren 13koak, berdintasun planak arautzen dituenak, bere 2. artikuluan adierazten du haien aplikazio-eremua.

Era berean, 6/2019 R.D/Legeari egokituz, 50 lagunetik gorako plantilla duten enpresak Berdintasun Plana diseinatzera eta gauzatzera behartzen dituena, ezarritako datak hauek dira:

 • 50 eta 100 langile arteko enpresak, 2022ko martxoaren 7an.
 • 2021eko martxoaren 7an 100 langile baino gehiago dituzten enpresak.
 • 150 langile baino gehiago dituzten enpresak, 2020ko martxoaren 7an.

Onurak:

 • Enpresako emakume eta gizonen tratu eta aukera berdintasuna bermatzea.
 • Genero-ikuspegia zeharka txertatzea enpresaren kulturan eta bereziki giza baliabideen kudeaketan.
 • Balio berdineko lanagatik soldata berdina bermatzea.
 • Langileria osatzen duten pertsonen bizitza pertsonala, familiarra eta laborala bateratzea erraztea, erantzunkidetasun politikak garatuz.
 • Emakumeak enpresan edo ardura postuetan sartzea eta sartzea sustatzea.
 • Dokumentu eta barne zein kanpoko komunikazio forma ez sexistak erabiltzea.
 • Soldata-berdintasuna bermatzea genero-desberdintasunak antzeman diren eremu zehatzetan.
 • Lan- eta familia-bizitza bateragarri sustatu, erantzunkidetasun-politikak garatuz neurri hauetarako sarbidea gehienbat emakumezkoa den eremuetan.
 • Berdintasun-printzipioaren eraginkortasunaren aldizkako ebaluazioa sustatzea dagokien jardun-eremuetan.
 • Lehiaketa eta diru-laguntzekin lotutako ebaluazioetan puntuazio handiagoa lortzea.

Berdintasun-planak erregistro publikoan derrigorrezko inskripzioa izango du, edozein dela ere haien jatorria edo izaera, nahitaezkoa edo borondatezkoa, eta alderdien arteko adostasunez hartuak izan ala ez.

Informazioa eskatu